+   ENGLISH
търсене
 

 1. Право на живот по чл. 2 ЕКЧП

  Петя Захариева, Защита на правото на живот по чл. 2 от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи

 2. Доклад на БАПЧ по чл. 2 и чл. 3 ЕКПЧОС

  Предварителен доклад на Български адвокати за правата на човека за съответствието на българското законодателство и практика с европейските стандарти относно приложението на чл. 2 и чл. 3 от Европейската Конвенция

 3. Доклад на (SIM) по чл. чл. 2 и 3 ЕКЗПЧОС

  Доклад на Холандския институт по правата на човека (SIM) за съответствието на българското законодателство и практика с европейските стандарти, отнасящи се до прилагането на чл. 2 и чл. 3 от Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи

 4. Закрила на правото на живот и гаранции срещу изтезания

  Здравка Калайджиева, Закрила на правото на живот и гаранции срещу изтезания и нечовешко и унизително отнасяне по българския закон и Европейската конвенция за правата на човека