+   ENGLISH
търсене
 

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ ПРОКУРОРИ,

Като вярваме, че демократичните ви инстинкти и чувството ви за справедливост продължават да са водещи в професионалната ви дейност, апелираме тази събота да не участвате или да гласувате против предложения единствен кандидат за член на Висшия съдебен съвет от квотата на прокурорите. Считаме, че това е поредното проявление на недемократичния модел на управление на Прокуратурата на Република България – състезание с един участник, без оглед на персоналните качества на кандидата.

 

Управителен съвет на фондация „Български адвокати за правата на човека“