+   ENGLISH
търсене
 

 

На 3 декември в рамките на проект „Академия по права на човека” съвместно със Съюза на съдиите се проведе семинар на тема “Гражданска конфискация”. Събитието се проведе от 10 до 17 часа в ЦОА “Кръстю Цончев”. Лектори бяха Здравка Калайджиева, съдия в ЕСПЧ 2008-2015 г., адв. Станислав Костов, адв. Ивайло Костов и Борислав Белазелков. Проектът е финансиран от фонд „Активни граждани".

Станислав Костов е адвокат в Софийска адвокатска колегия. Председател на Управителния съвет на Фондация „Български адвокати за правата на човека”. Доцент по Право на Европейския съюз във Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”.

Ивайло Костов е адвокат в Софийска адвокатска колегия. Главен асистент по Граждански процес в СУ „Св. Климент Охридски”. Автор на книгите „Изменение на иска” и „Преклузията за възражения на ответника в общия исков процес”.

Борислав Белазелков е специалист по гражданско право и граждански процес. Бил е съдия в гражданско отделение на Върховен касационен съд. От 1999 до 2008 г. е арбитър към Арбитражния съд при Българската Стопанска Камара. Активен участник в изработването на множество законопроекти, сред които Граждански процесуален кодекс, Закон за особените залози, Закон за защита на потребителите и много други.

Лекцията се осъществи в рамките на проект ACF/ 885 “Академия по права на човека” на Фондация „Български адвокати за правата на човека“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека.