+   ENGLISH
търсене
 

Picture

Фондация „Български адвокати за правата на човека” (БАПЧ) с финансовата подкрепа на фондация „Америка за България”, организира и провежда проект „Създаване на дискусионен клуб за млади юристи и студенти по право”.Проектът е разработен с цел следване на концепцията за справедлив и ефективен съдебен процес в разумен срок. За да може тя да има реален облик, считаме, че трябва да се отдели специално внимание на младите юристи и студенти по право, защото именно те ще прилагат международните и национални стандарти за осигуряване спазването на принципите на справедливия процес и върховенството на закона в българската правна система. С тази цел ще бъде повишено познанието на участниците относно международните стандарти за върховенството на закона, справедливост на съдебния процес, защита срещу произволна намеса от страна на държавните органи, как тези стандарти се прилагат в националната правна система и да даде на участниците възможността свободно да дискутират тези въпроси.

В хода на проекта, БАПЧ ще осъществи първоначално обучение по тези стандарти, в 3 модули, във всеки от които ще участват 12 млади юристи. Всеки обучителен модул съдържа общо 10 обучителни сесии с продължителност 4 часа. Преподаватели ще са изтъкнати практикуващи юристи във всички клонове на правото. Темите на обучителните сесии ще включват практически познания в използването на международни инструменти в областта, представяне и дискусия по приложимите гаранции за справедлив процес и достъп до съд, защита от произволна намеса в правата на юридическите лица, защита на личните данни, достъп до информация и др. Последните две занятия ще представляват симулация на съдебен процес и ще се проведат извън София в рамките на един уикенд.

Обучението е безплатно, първият модул ще стартира в края на месец септември 2010 г. и при успешното му завършване участниците ще получат сертификат от БАПЧ. За следващите два модула ще бъдат избрани други две групи от по 12 участника, които също ще преминат първоначално обучение. Така създадената мрежа от млади хора ще има възможността в бъдеще да продължи съществуването си самостоятелно.

Целта на клуба е не само да предостави теоретични и практически знания, но и да даде възможност на участниците да развият специфичен начин на мислене в полза на обществото. Поради това се очаква, че успешно ще продължат да развиват и утвърждават концепцията за справедлив съдебен процес във всички сфери на бъдещата им дейност.

За кандидатстване, моля изпратете CV и мотивационно писмо на електронен адрес: [email protected] до Габриела Горанова. С одобрените кандидати ще бъде осъществена връзка и ще бъдат подробно информирани за обучителните сесии.

За повече информация се обадете на тел.: 0898 429 439 – Габриела Горанова или 0899 841 620 – Николай Сайков.

Продължителност:
I модул: 25.09.2010 г. – 19.12.2010 г.
Срок за подаване на документите: 20.09.2010 г.
II модул: Февруари 2011 – юни 2011
III модул :Септември 2011 - декември 2011

Oриентировъчен график на темите за модул I:

25. 09. 2010 г. – уводна лекция и практически знания
02.10. 2010 г. – справедлив граждански процес – Светла Маргаритова
16.10. 2010 г. – право на свободно изразяване – Динко Кънчев
23.10.2010 г. – защита от произволна намеса от страна на държавата в правата на юридическите лица – Николай Руневски
13.11. 2010 г. – достъп до информация/ лични данни - Александър Кашъмов
28.11. 2010 г. – справедлив наказателен процес – Калин Калпакчиев
4.12. 2010 г. – административно правосъдие – достъп до съд
18 – 19. 12. 2010 г. – симулация на съдебен процес