+   ENGLISH
търсене
 

Фондация „Български адвокати за правата на човека” (БАПЧ) с финансовата подкрепа на фондация „Америка за България”, организира и провежда проект „Създаване на дискусионен клуб за млади юристи и студенти по право”.Проектът е разработен с цел следване на концепцията за справедлив и ефективен съдебен процес в разумен срок. За да може тя да има реален облик, считаме, че трябва да се отдели специално внимание на младите юристи и студенти по право, защото именно те ще прилагат международните и национални стандарти за осигуряване спазването на принципите на справедливия процес и върховенството на закона в българската правна система. С тази цел ще бъдеповишено познанието на участниците относно международните стандарти за върховенството на закона, справедливост на съдебния процес, защита срещу произволна намеса от страна на държавните органи, как тези стандарти се прилагат в националната правна система и да даде на участниците възможността свободно да дискутират тези въпроси.
В хода на проекта, БАПЧ ще осъществи първоначално обучение по тези стандарти, в 3 модули, във всеки от които ще участват 12 млади юристи. Всеки обучителен модул съдържа общо 10 обучителни сесии с продължителност 4 часа. Преподаватели ще са изтъкнати практикуващи юристи във всички клонове на правото. Темите на обучителните сесии ще включват практически познания в използването на международни инструменти в областта, представяне и дискусия по приложимите гаранции за справедлив процес и достъп до съд, защита от произволна намеса в правата на юридическите лица, защита на личните данни, достъп до информация и др. Последните две занятия представляват симулация на съдебен процес и се провеждат извън София в рамките на един уикенд.При успешното му завършване, участниците получават сертификат от БАПЧ.

Обучението е безплатно, първият модул приключи успешно в края на месец декември 2010 г. със симулация на съдебен процес. За следващите два модула ще бъдат избрани други две групи от по 12 участника, които също ще преминат първоначално обучение. Така създадената мрежа от млади хора ще има възможността в бъдеще да продължи съществуването си самостоятелно.

Целта на клуба е не само да предостави теоретични и практически знания, но и да даде възможност на участниците да развият специфичен начин на мислене в полза на обществото. Поради това се очаква, че успешно ще продължат да развиват и утвърждават концепцията за справедлив съдебен процес във всички сфери на бъдещата им дейност.

За кандидатстване, моля изпратете CV и мотивационно писмо на електронен адрес: [email protected] до Габриела Горанова. С одобрените кандидати ще бъде осъществена връзка и ще бъдат подробно информирани за обучителните сесии.

Информация относно проекта можете да намерите на страницата на БАПЧ www.blhr.org , както и във Facebook групата на проекта: http://www.facebook.com/home.php#!/group.php?gid=116508998403918. За повече информация се обадете на тел.: 0898 429 439 – Габриела Горанова или 0899 841 620 – Николай Сайков.
 

II модул: 26 февруари 2011 – 15 май 2011
Срок за подаване на документите: 20.02.2011 г.
График на темите за модул II:

26.02 – УВОДНА ЛЕКЦИЯ. ПРОЦЕСУАЛНИ ПРАВИЛА. ДИСКРИМИНАЦИЯ
12.03 – ПРАВО НА ЛИЧЕН ЖИВОТ И СВОБОДА НА ИЗРАЗЯВАНЕ
19.03 – ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ
26.03 – ПРАВО НА ЖИВОТ И ЗАБРАНА ЗА УНИЗИТЕЛНО И НЕЧОВЕШКО ОТНАСЯНЕ
09.04 – ПРАВО НА СВОБОДА И СИГУРНОСТ
16.04 – СПРАВЕДЛИВ НАКАЗАТЕЛЕН ПРОЦЕС
30.04 – СПРАВЕДЛИВ ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕС
07.05 – СПРАВЕДЛИВ АДМИНИСТРАТИВЕН ПРОЦЕС
14 -15.05 – MOOT COURT В ХИСАРЯ