+   ENGLISH
търсене
 

Омбудсман на Република България - Парламентът избра Елена Чернева ...

Парламентът избра Елена Чернева-Маркова за заместник-омбудсман. Кандидатурата й беше одобрена с 93 гласа „за“, нито един „против“ и 28 „въздържали се“ (БСП). Тя заема мястото на Диана Ковачева, която стана национален обществен защитник на мястото на Мая Манолова. Съгласно закона омбудсманът предлага кандидат за свой заместник.

Кандидатурата на Елена Чернева бе предложена от фондация “Български адвокати за правата на човека”, Съюза на юристите в България, Центъра за изследване на демокрацията, сдружение "Алианс за защита от насилие, основано на пола" и фондация "Състрадание Алцхаймер България".

Номинацията й беше одобрена от членовете на Консултативния съвет към Омбудсмана след проведено изслушване в администрацията на Омбудсмана на 8 юли 2020 г.

Елена Чернева има юридическо образование и 30-годишна адвокатска практика. Като дългогодишен председател на Националното бюро за правна помощ се занимава активно с проблемите, свързани с правата и свободите на гражданите. По нейна инициатива са създадени редица нови инструменти за подобряване достъпа на гражданите до безплатна правна помощ – Национален телефон за първична правна помощ, регионални центрове за консултиране съвместно с адвокатските съвети по места, както и разширяването на групите лица, ползващи безплатна правна помощ.

Другият кандидат за заместник-омбудсман беше депутатът от БСП Милко Недялков.

https://www.ombudsman.bg/faq/230