+   ENGLISH
търсене
 

Фондация "Български адвокати за правата на човека" по проект ACF 59 “Международните правозащитни стандарти на фокус”, организира безплатна лекция-дискусия към клуба на младите юристи „Агора“, която ще бъде проведена в платформата zoom.

На 2 ноември 2023 г. от 17:00 до 20:30, тема: "Производството по ХК от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца, преглед на актуалната практика на ЕСПЧ и проблеми в правораздаването". Лектори адвокат Йорданка Бекирска и адвокат Пламен Стефанов.
 
При желание за записване на участие, моля да ни изпратите заявка на E-mail: [email protected]
 
Проектът е подкрепен по Фонд Активни граждани България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.