+   ENGLISH
търсене
 

Picture

Фондация „Български адвокати за правата на човека” набира участници в проект „Дискусионен клуб за правата на човека. Дискусионен клуб за млади адвокати, съдии и прокурори.” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на фондация „Америка за България”.

Проектът има за цел да развие и затвърди познанията на младите практикуващи юристи за изведените в практиката на Съда в Страсбург стандарти на правото на справедлив и ефективен съдебен процес в разумен срок. Участниците в проекта - 10 младши адвокати/юристи, 10 младши съдии и 10 младши прокурори – в началото на проекта ще преминат през кратък лекционен курс по 8 основни теми, в които да бъдат припомнени и представени основните стандарти по правата на човека, изведени в практиката на Съда в Страсбург. Отделно е предвидено 4 часово обучение по реторика.  

Основна дейност по проекта е провеждането на 10 симулативни съдебни процеса по казуси, изготвени от практикуващи юристи със солиден опит в областта на защита правата на човека. Всеки от участниците ще участва в поне от 4 такива процеса. Форматът ще включва 3-5 „представители на жалбоподателите”, 3-5 „представители на държавата” и 3-5 „съдии”. С оглед практическата насоченост на проекта, процесът по решаване на казусите ще бъде максимално близък до реалния. „Жалбоподателите” ще имат една седмица да обсъдят, напишат и изпратят в писмен вид своята теза до останалите страни, след което представителите на държавата ще имат също толкова време да представят своята позиция в писмен вид, като на третата седмица, страните ще изложат устните си пледоарии пред „съда”, който ще постанови своето решение в открито „заседание“. При успешното завършване на обучението, участниците получават сертификат от БАПЧ.

Дейност по проекта е и разширяване и допълване на издадения през 2012 г. „Наръчник по правата на човека“. В статиите в наръчника са резюмирани основните стандарти, изведени в международните актове и практика на съответните международни институции в областта на защита на основните демократични права. Наръчникът може да бъде намерен на страницата на Фондацията. Сега всяка от темите ще бъда допълнена с нова практика на Съда в Страсбург и ще бъдат добавени нови актуални теми (напр. Права на човека и тероризъм; Околна среда; Права на децата и др.)

Продължителността на проектът е 18 месеца (февруари 2014 – август 2015). Краткият лекционен курс ще бъде проведен в периода март-май 2014. Първото занятие ще бъде проведено на 8 март  2014г. Предвидена е всяка от лекциите да е 4 учебни часа. Симулативните съдебни процеси ще се случат в периода септември 2014 - май 2015. С оглед насочеността на проекта към практикуващи юристи лекциите и симулативните процеси ще бъдат провеждани през уикендите. С изключение на последната симулация, която ще бъде организирана извън София, всички останали дейности по проекта ще бъдат провеждани в София.

В края на проекта на участниците ще бъдат издадени сертификати от Български адвокати за правата на човека.

Желаещите да вземат участие в проекта могат да изпратят до 28 февруари CV и мотивационно писмо на електронната поща на Фондацията: [email protected]

За повече информация: г-н Николай Сайков – 0899 841 620; [email protected]

Прикачени документи: