+   ENGLISH
търсене
 

Уважааеми колеги, настоящото съобщение е свързано с подготвения от Програмата HELP на Съвета на Европа и преведен на български език курс по антидискриминация в контекста на Европейската конвенция за правата на човека.

Той ще се провежда дистанционно, под формата на он-лайн обучение, включващо теоретична част, запознаване с конкретни решения на Европейския съд по правата на човека и тестове по отделните теми.

Курсът е безплатен и е предназначен за адвокати. За магистрати подобно обучение предстои да се проведе в началото на есента от Националния институт за правосъдие.

Срокът за записване е 30 септември. След това ще се проведе организационен семинар с присъствието на експерт от Страсбург, който работи по този проект. На него записалите се курсисти, чийто максимален брой ще бъде не повече от 25 души, ще бъдат запознати с платформата за обучение и ще бъдат подпомогнати да се регистрират. За точната дата всички ще бъдат информирани предварително.

Продължителността на курса ще бъде около два месеца.

Съдържанието на курса обхваща дискриминацията по пол, етническа принадлежност, сексуална ориентация и физически и психически увреждания. То е организирано по теми, сесии и отделни модули.

Курсът ще бъде воден от адвокат София Разбойникова, която има богата практика както в практически, така и в изследователски план, тъй като е проучвала практиката на Комисията по защита от дискриминация и на Върховния административен съд.

Заявки за участие могат да бъдат изпращани на електронния адрес на координатора на Програмата HELP за България – г-жа Светла Маргаритова – [email protected]  или на адреса на Фондация „Български адвокати за правата на човека“ - [email protected]  с пояснение – за курса по антидискриминация.