+   ENGLISH
търсене
 

Фондация Български адвокати за правата на човека, съвместно със Сдружението за международни състезания по право и с подкрепата на Софийския университет и на Министерството на правосъдието организират публична лекция на тема

„25 години Европейска конвенция за защита правата на човека в България – значението на практиката на Съда в Страсбург“ лектор г-жа Здравка Калайджиева, съдия в Европейския съд по правата на човека (2008-2014 г.)

Лекцията ще се проведе в зала 292 на Софийския университет на 10 май 2017 от 19.15 ч.

С това събитие ще се постави началото на поредица от лекции и практически занятия на тема Правата на човека на практика. Как ефективно да прилагаме Европейска конвенция за защита правата на човека в България.

За повече информация – Фондация Български адвокати за правата на човека, тел. 02/9803967 GSM 359 885 787 209, Email: [email protected]