+   ENGLISH
търсене
 

На 8 декември от 10.30 Фондация „Български адвокати за правата на човека" проведе пресконференция, на която представи проект ACF/885 „Академия по права на човека'', финансиран от фонд „Активни граждани“.

Целта на проекта е да обучи професионалисти в сферата на правата на човека.

Дейностите по проекта включват провеждането на лекционен курс, симулационни процеси и надграждането и обновяване на Наръчника за основните права и свободи.

Дейностите бяха представени от адв. Диляна Гитева, Томислав Тошков и Радина Ковачева, част от експертния екип по проекта. Експертният екип включва също така Здравка Калайджиева, съдия в ЕСПЧ 2008-2015 г., адв. София Разбойникова, адв. Стоян Мадин, адв. Мария Шаркова, адв. Наташа Добрева, Христо Пешев, адв. Златка Стефанова, адв. Александър Кашъмов, адв. Деница Любенова, гл. ас. д-р Тихомир Рачев, гл. ас. д-р Ивайло Костов и доц. д-р Станислав Костов.

 

Прикачени документи: