+   ENGLISH
търсене
 

 

 

Проектът беше посветен на изпълнението на обучителна програма за адвокати по основните права и имаше за цел не само да подобри разбирането им за Хартата на основните права на Европейския съюз, но така също да повиши осведомеността им за ключовата роля на адвокатите за приложението на Хартата на национално ниво.

Въпреки сериозните нарушения в ритъма на проектните дейности, причинени от пандемичната обстановка, през 2020 и 2021 година бяха проведени няколко транснационални обучителни дейности, насочени към адвокати. Само един обучителен семинар бе проведен присъствено – този в Милано през февруари 2020 г. Останалите бяха проведени дистанционно, като проектът бе удължен с 9 месеца. В края на поредицата от 7 семинара бе проведена и заключителна конференция, на която бяха обобщени резултатите, постигнати през трите години изпълнение на проекта.

Остават много предизвикателства, но интересът, който адвокатите проявиха към специфичната тема за приложението на Хартата на основните права на ЕС на национално ниво, е неоспорим. След приключването на проекта партньорите по проекта биха искали да продължат дискусията, зададена по време на семинарите.

Ето защо екипът по проекта създаде LinkedIn група с цел изграждане на мрежа, свързваща адвокатите и другите правни специалисти от различните европейски държави, които взеха участие в проектните дейност и които споделят общ интерес към основните права, тяхното приложение и ролята на адвокатите в тази област. Групата е подходящо място за споделяне на впечатления и опит и възможност да се получава информация за най-новото в областта на приложението на основните права.

Може да се присъедините към LinkedIn групата, като следвате този линк:

https://www.linkedin.com/signup/cold-join?session_redirect=https%3A%2F%2Fwww%2Elinkedin%2Ecom%2Fgroups%2F9077509%2F&trk=login_reg_redirect