+   ENGLISH
търсене
 

 

На 02.11.2019 г. от 16:00 ч. в аудитория 272 в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ ще се проведе публична лекция на г-жа Здравка Калайджиева – съдия в Съда по правата на човека в Страсбург в периода 2008 – 2015 г. и понастоящем адвокат, на тема „За умението да поддържаш съда буден“. Лекцията ще се съсредоточи върху умението да се привлече и задържи вниманието на съда, както и върху някои разпоредби на Европейската конвенция за правата на човека и върху практиката на Съда при прилагането им. 


Публичната лекция е част от двуседмичното събитие – Be the Devil’s Advocate Workshop 2019, което се провежда в периода 02-10.11.2019 г. в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“ и има за цел да срещне, вдъхнови и подготви млади студенти с интерес в международното право за участие в европейски и световни състезания по право. 


Лекцията е отворена за студенти от всички курсове, за млади юристи и практици.