+   ENGLISH
търсене
 

 
Фондация БАПЧ организира на 28 януари от 10 часа в ЦОА “Кръстю Цончев” симулационен процес на тема “Гражданска конфискация” с ръководещ симулацията Здравка Калайджиева, съдия в ЕСПЧ 2008-2015 г.
Симулацията ще се осъществи в рамките на проект ACF/ 885 “Академия по права на човека” на Фондация „Български адвокати за правата на човека“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека.