+   ENGLISH
търсене
 

 

 

Lawyers4rights

 

Risultato immagini per justice programme 2014-2020

ВТОРИ ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР ПО ХАРТАТА ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА ЕС: ПРАВОТО НА СЪБИРАНЕ НА СЕМЕЙСТВА И БОРБАТА С ТЕРОРИЗМА

1-2-3 Април 2020 Бургос, Испания, Университета на Бургос, Правен факултет

 

     От 1 до 3 април 2020 г. в Бургос ще се проведе вторият семинар по прилагането на Хартата на основните права на ЕС, организиран в рамките на европейския проект Lawyers4Rights. Проектът се реализира от фондация „Български адвокати за правата на човека“ с безвъзмездна помощ в подкрепа на проекти за международно обучение по гражданско право, наказателно право или основни права (JUST-JTRA-EJTR-AG-2017).

     Семинарът в Бургос се организира от Университета в Бургос, един от партньорите по проекта.

     Темите, върху които ще се фокусира семинарът, са борба с тероризма и събиране на семейства в контекста на миграцията, които поставят нови предизвикателства пред защитата на основните права в ЕС. Работните езици на обучението са испански и английски.

     От 27 февруари 2020 г. (четвъртък) можете да кандидатствате за обучението, като попълните формуляра, който можете да намерите на сайта https://lawyers4rights.eu/application-form/, като заедно с формуляра изпратите свое CV и мотивационно писмо на английски език на имейл [email protected]. За избягване на технически проблеми със сайта, съветваме да дублирате изпращането и до посочения по-горе имейл.

     Допустимо е кандидатстване на адвокати с испански език, като те трябва да докажат работно ниво на владеене на езика по документи, като представят автобиография и мотивационно писмо на български или английски език.

     Разноските за участието на 10 български адвоката в обучението в Бургос ще бъдат поети по проекта, като настаняването (от 31 март до 3 април) ще бъде осигурено и заплатено от организаторите. Всеки от одобрените участници ще организира сам пътуването си до Бургос, като пътните разноски ще му бъдат възстановени след приключване на обучението срещу представени документи (билети за самолет и местен транспорт, бордни карти и т.н.) и удостоверение за участие, в размер до 290 евро.

     Селекцията ще бъде извършена от комисия, като сред критериите за подбор са нивото на владеене на английски/испански език и професионалния опит на кандидатите.

      Право на участие имат и участници от предишни семинари, но при равен брой точки, предимство ще имат кандидати, които не са участвали в предишни семинари.

     Крайният срок за кандидатстване е 5 март 2020 г.

     Одобрените кандидати ще бъдат уведомени писмено най-късно до 11 март 2020.