+   ENGLISH
търсене
 

Picture
Правата на човека и полицейската практика

Наръчник за обучение на сержанти от полицейските служби. Настоящият наръчник се издава в рамките на проекта "Полицията - структура насочена към обществеността", с финансовата подкрепа на програмата МАТРА на Министерството на външните работи на Холандия и КОРДЕЙД.