+   ENGLISH
търсене
 

Picture
Практическо ръководство върху критериите за допустимост на жалбите до Европейския съд по правата на човека

"Практическо ръководство върху критериите за допустимост на жалбите до Европейския съд по правата на човека" е издание на Висшия адвокатски съвет и Центъра за обучение на адвокати "Кръстю Цончев", което ВАдС подари на всички български съдии, както и на всички адвокатски колегии в страната по повод Деня на юриста - 16 април 2011 г. Практическото ръководство е изготвено от отдела за правни изследвания на Секретариата на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ), а неговото първо издание - на официалните езици на Съда - английски и френски, е от декември 2010 г. Българският превод от английски език е направен от адвокатите София Разбойникова и Динко Кънчев, под редакцията на председателката на Висшия адвокатски съвет Даниела Доковска. Изданието е публикувано с разрешение и одобрение на ЕСПЧ, а българският превод на Правилата беше качен и на сайта на Евросъда. http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/B4E4B461-78FA-41A5-B3D1-080005B6D114/0/Guide_pratique_BUL.pdf