+   ENGLISH
търсене
 
В рамките на проект "Укрепване на защитата на правата на човека в България", финансиран от Фондация Институт „Отворено общество“ – София - Оператор на Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по ФМ на ЕИП 2009 – 2014 г., ще бъдат подбрани и заведени около 10 стратегически съдебни дела пред националните съдилища или пред ЕСПЧ, с които да се атакуват структурни проблеми на националното законодателство и практика в сферата на защита на основните права и свободи. Във връзка със заведените стратегически дела, ще се изготвят 2 бр. тематични статии, които ще бъдат публикувани тук.