+   ENGLISH
търсене
 

  1. Джереми МакБрайд, Обезщетяване и реституция в посткомунистическа Европа
  2. Здравка Калайджиева, Решенията на Европейския съд по правата на човека по допустимостта на претенциите срещу България за защита направото на мирно ползване на притежанията
  3. Майя Русева, Румяна Бончева, Мария Вранеску, Чл. 1 от Протокол №1 на ЕКПЧОС – съдържание и обхват, ограничения, пряка приложимост
  4. Окончателен доклад на Холандския институт по правата на човека (SIM) за съответствието на българското законодателство и практика с европейските стандарти, отнасящи се до прилагането на чл. 1 от Протокол № 1 към Европейската конвенция
  5. Петя Захариева, Общи белези на ограничителните клаузи по чл.чл. 8 – 11 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и чл. 1 от Протокол № 1
  6. Предварителен доклад на Български адвокати за правата на човека за съответствието на българското законодателство и практика с европейските стандарти относно приложението на чл. 1 от Протокол № 1 към ЕКПЧ
  7. Jeremy McBride, Compensation and Restitution for Property Interferences in Post-communist Europe
  8. Становище на Фондация Български адвокати за правата на човека по конституционно дело № 1/2001