+   ENGLISH
търсене
 
Докладът е изготвен от Фондация БАПЧ по проект „Подобряване на гаранциите за справедлив процес в административното съдопроизводство” (2009 г. – 2010 г.). Той се осъществи с подкрепата на Програма „Върховенство на закона за Югоизточна Европа” на Фондация „Конрад Аденауер”. Проучванията, анализът и обобщаването на резултатите бяха подчинени на следните теми: а) проблеми на достъпа до съд; б) празноти в обхвата на съдебния контрол; в) въпроси на прилагането на АПК в случаите, ангажиращи отговорността на държавата и общините за вреди, причинени от техни незаконни и непропорционални актове, действия или бездействия. Обемният изследователски доклад, съдържащ основните констатации и препоръки по трите теми, бе подготвен след проучване на повече от 3200 административни дела.