+   ENGLISH
търсене
 

Подкрепете правата на човека на банковите сметки на Фондация Български адвокати за правата на човека:

BG09 BPBI 7940 1462 5085 01 – EUR

BG70 BPBI 7940 1062 5085 03 – лева

BIC: BPBIBGSF 

ЮроБанк И Еф Джи България  

ул. Шишман 30