+   ENGLISH
търсене
Къде съм:  Начало  » Проекти
 

Основната дейност на Фондация Български адвокати за правата на човека е осъществявана  през годините с помощта на множество финансиращи организиции и дарители сред които: German Marshal Fund of the USA, Open Society Institute, New York, USA, Mensen in Nood/Caritas, the Netherlands, The American Embassy in Bulgaria, Trust for Civil Society for the Central and Eastern Europe, The Netherlands Embassy in Bulgaria - Programme MATRA KAP, Programme MATRA - The Netherlands Ministry of foreign affairs, Democracy Commission of the USA Embassy - Sofia , USAID – East – West Management Institute - Judicial Strengthening Initiative In Bulgaria, Foundation Open Society Institute – Sofia, America for Bulgaria Foundation, Cordaid, Canadian Embassy, Bucharest, Romania, Konrad Adenauer Stiftung – The rule of law South East Europe Programme, Disability Rights Initiative /OSI – New York/, Програма за подкрепа на неправителствените организации в България по ФМ на ЕИП 2009 – 2014 г., Дирекция „Процесуално представителство на Република България пред Европейския съд по правата на човека“ (ППРБЕСПЧ) на Министерство на правосъдието, European Programme for Integration and Migration (EPIM)

Във файловете по - долу ще намерите информация за всички проекти изпълнявани от Фондация БАПЧ за периода от 2000 г. до момента, както и всички годишни доклади за дейността на Фондацията.  

 1. Годишен доклад за дейността на Фондация БАПЧ за 2000 г.
 2. Годишен доклад за дейността на Фондация БАПЧ за 2000 г. и програма за дейността през 2001 г. на Фондация БАПЧ
 3. Годишен доклад за дейността на Фондация БАПЧ за 2001 г. и програма за дейността през 2002 г. на Фондация БАПЧ
 4. Годишен доклад за дейността на Фондация БАПЧ за 2002 г. и програма за дейността през 2003 г. на Фондация БАПЧ
 5. Годишен доклад за дейността на Фондация БАПЧ за 2003 г. и програма за дейността през 2004 г. на Фондация БАПЧ
 6. Годишен доклад за дейността на Фондация БАПЧ за 2004 г. и програма за дейността през 2005 г. на Фондация БАПЧ
 7. Годишен доклад за дейността на Фондация БАПЧ за 2005 г. и програма за дейността през 2006 г. на Фондация БАПЧ
 8. Годишен доклад за дейността на Фондация БАПЧ за 2006 г. и програма за дейността през 2007 г. на Фондация БАПЧ
 9. Годишен доклад за дейността на Фондация БАПЧ за 2007 г. и програма за дейността през 2008 г. на Фондация БАПЧ
 10. Годишен доклад за дейността на Фондация БАПЧ за 2008 г. и програма за дейността през 2009 г. на Фондация БАПЧ
 11. Годишен доклад за дейността на Фондация БАПЧ за 2009 г. и програма за дейността през 2010 г. на Фондация БАПЧ
 12. Годишен доклад за дейността на Фондация БАПЧ за 2010 г. и програма за дейността през 2011 г. на Фондация БАПЧ
 13. Годишен доклад за дейността на Фондация БАПЧ за 2011 г. и програма за дейността през 2012 г. на Фондация БАПЧ
 14. Годишен доклад за дейността на Фондация БАПЧ за 2012 г. и програма за дейността през 2013 г. на Фондация БАПЧ
 15. Годишен доклад за дейността на Фондация БАПЧ за 2013 г. и програма за дейността през 2014 г. на Фондация БАПЧ
 16. Годишен доклад за дейността на Фондация БАПЧ за 2014 г. и програма за дейността през 2015 г. на Фондация БАПЧ
 17. Годишен доклад за дейността на Фондация БАПЧ за 2015 г. и програма за дейността през 2016 г. на Фондация БАПЧ
 18. Годишен доклад за дейността на Фондация БАПЧ за 2016 г. и програма за дейността през 2017 г. на Фондация БАПЧ
 19. Годишен доклад за дейността на Фондация БАПЧ за 2017 г. и програма за дейността през 2018 г. на Фондация БАПЧ
 20. Годишен доклад за дейността на Фондация БАПЧ за 2019 г. и програма за дейността през 2020 г. на Фондация БАПЧ
 21. Годишен доклад за дейността на Фондация БАПЧ за 2020 г. и програма за дейността през 2021 г. на Фондация БАПЧ
 22. Проекти