+   ENGLISH
търсене
 

                        
Фондация  БАПЧ  ще  предостави безплатно на всички желаещи  по  -  долу  изброените  комплекти, от вас  се иска само да заплатите доставката  с куриер /между 10 - 15 лв./ или да осигурите транспорт, с който да си   вземете   комплектите   на  място  от  офиса  на Фондацията. Моля,  имайте  предвид, че офертата важи за двата цели комплекта, а не за отделни книжки или броеве на списанието. За подробности и поръчки,моля  свържете с нас на тел: 02 /980 39 67, 0885 787 209 или по e-mail. Комплектите на място в офиса се получават само след предварителна уговорка по телефон или e-mail. 
 
Комплект от 24 бр. Списание „Правата на човека“ 2005 – 2010 г. + Комплект  от  22  бр.  книжки  с дела на ЕСПЧ срещу България.
    
1/2005 - Въпроси на административния процес. Проектът за АПК.
2/2005 - Механизми за защита на основните права в Европейските общности и в Европейския съюз.
3/2005 - Защита срещу дискриминация 
4/2005  - Защита срещу дискриминация - продължение
1/2006 - Водене на стратегически дела и дела в обществен интерес
2/2006 - Новият НПК
3/2006 – Омбудсман
4/2006 - Процедурата за колективни жалби по Европейската социална харта
1/2007  - Право на живот. Забрана на изтезанията. Право на свобода и сигурност.  
2/2007 - Защита на собствеността. Право на справедлив процес в разумен срок - гражданско правни аспект
3/2007 - Свобода на словото
4/2007 - Справедливият процес в административното съдопроизводство
1/2008 - Задържането според имиграционното право
2/2008 - Доживотен затвор без замяна
3/2008 - Изпълнение на решенията на ЕСПЧ
4/2008 - Въпроси, свързани с правото на живот, забраната за изтезания и гаранциите в случай на задържане
1/2009 - Забраната за изтезания - продължение. Предложения на БАПЧ за изменения на ЗОДОВ и ГПК
2/2009 - Международната и наднационалната защита на правата на човека и националното правораздаване
3/2009 - Защита срещу дискриминация
4/2009 - Въпроси на реституцията и на разумния срок на граждански процес
1/2010 - Последните изменения на НПК - съответствие с относимите стандарти на ЕКПЧ
2/2010 - Правото на индивидуална жалба пред ЕСПЧ
3/2010 – Гаранциите за справедлив процес в административното правораздаване 
4/2010 – Образованието в областта на правата на човека
 
Дела на ЕСПЧ срещу България: 
 
1. Делото Илийков срещу България  
2. Делото Хасан и Чауш срещу България
3. Делото Станков и ОМО Илинден срещу България
4. Делото Върбанов срещу България 
5. Делото Ангелова срещу България
6. Делото Асенов и други среща България
7. Делата Николов, Шишков и Китов с/у България
8. Делото Кепенеров с/у България
9. Делото С.Х.К. с/у България
10. Делото М.Ч. с/у България
11. Делото Начова с/у България
12. Делата Хаджикостова и Джангозов с/у България
13. Делото Йоргов с/у България
14. Делата Ангелов и Манчева с/у България
15. Делата Пръмов и Нешев с/у България 
16. Делата Тотева и Кръстанов с/у България
17. Делото Висш Мюсюлмански Духовен Съвет с/у България
18. Делата Божилов, Божинов и Николова 2 срещу България 
19. Делата Тодоров, Кюркчиян и Димитров срещу България
20. Делата Кехая и други, Кирилова и други и Капитал банк срещу България
21. Делата Рачеви, И.Д. и Прикян срещу България
22. Делото Данов срещу България
 
 
Срещу  сумата  от  10,00 лв. + доставка,  бихте могли да получите по -горе изброените  комплекти,
заедно с книгата Европейската конвенция за правата на човека - теория и практика.
"Европейската конвенция за правата на човека - теория и практика" е фундаментален труд на професорите П. ван Дайк и Г.Й.Х. ван Хууф заедно с екип от сътрудници. Тази книга, неслучайно е смятана за "Библията" в сферата на правните стандарти за закрила правата на човека в рамките на Европейската правна общност. Това е един от най-четените трудове както сред академичните кръгове, така и от
практикуващите юристи.
Европейската конвенция за правата на човека - теория и практика + Подарък: Комплект от 24 бр. Списание „Правата на човека“ 2005 – 2010г. + Подарък: Комплект от 22 бр. книжки с дела на ЕСПЧ срещу България - Цена 10,00 лв.
За подробности и поръчки,  моля  свържете с нас на Тел./Факс: 02/980 39 67, Мобилен телефон: 0885 787 209, Email: [email protected], web-site: www.blhr.org.