+   ENGLISH
търсене
 

 

                            

 

 

ФОНД АКТИВНИ ГРАЖДАНИ БЪЛГАРИЯ ПО ФМ НА ЕИП 2014-2021 г.

 

ИНТЕРЕСУВАТ ЛИ ВИ ПРАВАТА НА ЧОВЕКА?

 

На 16.10.2019 г. фондация „Български адвокати за правата на човека“ в партньорство с Българския хелзинкски комитет стартира изпълнението на тригодишен проект „Международните правозащитни стандарти на фокус“ с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

 

Целта на проекта е да се повишат познанията, опита и чувствителността на различни представители на юридическата общност по темата за основните права и свободи, както и да се подобри прилагането на международните стандарти за правата на човека във всяка една сфера на обществото.

 

Считаме, че темата е важна не само за лицата, които вече практикуват юридическата професия, но и за бъдещите поколения, които в момента се обучават и тепърва ще навлизат в дебрите на правото.

 

Една от проектните дейности е т. нар. „Агора за млади юристи“, чиято цел е да се формира клуб от 20 студенти по право (или наскоро завършили), които да задълбочат познанията си в областта на защитата на основните права и свободи. В рамките на проекта ще се проведат 12 дискусии, като всяка ще разгледа различна актуална тема и ще бъде водена от юрист с дългогодишен опит и богата практика в конкретната област.

 

С настоящата покана се обръщаме към всички заинтересовани студенти и наскоро завършили юристи да заявят желание за участие в „Агората“, като изпратят кратко мотивационно писмо и посочат интересите си в областта на правата на човека и основните свободи. Писмата изпращайте до 10 декември 2019 г. на електронната поща на фондацията “Български адвокати за правата на човека“ на адрес [email protected] (с тема „Агора“ и Вашето име), като посочите и дали желаете да бъдете включени във всички 12 дискусии или само в някои от тях.

 

Одобрените кандидати ще бъдат поканени на предварителна среща с организационен характер, на която ще получат повече информация и ще могат да зададат въпросите си.