+   ENGLISH
търсене
 

Фондация БАПЧ организира на 6 април от 10 часа онлайн лекция и симулационен процес на тема "Права, свързани с околната среда" с лектор адв. Стоян Мадин.
Лекцията и симулационният процес ще се осъществят в рамките на проект ACF/ 885 “Академия по права на човека” на Фондация „Български адвокати за правата на човека“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека.