+   ENGLISH
търсене
 

⚡️Тема: ЕКПЧ - задължения за ефективни средства за защита и за изпълнение на решенията на ЕСПЧ на национално равнище
🎓Лектор Здравка Калайджиева
⚡️Тема:   "Прилагане на Хартата на основните права на Европейския съюз от националните съдилища".
🧑🎓Лектор доц. д-р Христо Христев
📣 Присъствена и онлайн публични лекции по проект ACF 59 в "Център за обучение на адвокати - Кръстю Цончев"
📍Организатор: Фондация “Български адвокати за правата на човека”
Проект ACF 59 „Международните правозащитни стандарти на фокус“, финансиран в рамките на Фонд „Активни граждани България“ (Active Citizens Fund) с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.
👉 Зоом платформа –  https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZMud-6orjktHdY4ZSeBA6MBI3Cx2lOtcDPu

📆 Дата: 29 Април 2024г., от 13:00 до 17:00 часа.;
✍️ За регистрация за присъствено участие в "Център за обучение на адвокати - Кръстю Цончев", моля да ни пишете на email: [email protected]