+   ENGLISH
търсене
 

На 30.4.2024 г. Фондация Български адвокати за правата на човека публикува последните 3 броя на Бюлетин "Съдебна практика по правата на човека", който беше финансиран по Проект ACF 59 „Международните правозащитни стандарти на фокус“, финансиран в рамките на Фонд „Активни граждани България“ (Active Citizens Fund) с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. 
За последните 55 месеца, експертите от Фондацията изготвиха 34 броя Бюлетин, който обхваща решенията на Европейския съд по правата на човека за период от 36 месеца, а именно от октомври 2019 до септември 2022 година. 
Екипът на Фондацията, благодари на Фонд „Активни граждани България“ за възможността да предостави на широк кръг представители - юристи, подпомагане в работата им по прилагане на европейските правозащитни стандарти в България. 
В бюлетина ще намерите кратко резюме на решенията, постановени през съответния месец, от Европейския съд по правата на човека по дела срещу България и подбрани решения по дела срещу други държави, както и решения на Съда на Европейския съюз по дела, касаещи защитата на правата на човека. Отразявани са и онези жалби, комуникирани от ЕСПЧ на българското правителство, които поставят значими или нови проблеми в защитата на правата на човека в България. 
Всички броеве можете да ги намерите на https://blhr.org/newsletter/