+   ENGLISH
търсене
 

Списание “Правата на човека” е единственото периодично юридическо издание в България, специализирано в проблемите на правата на човека, и е предназначено за широката правна общност. Всеки негов брой е посветен на една обща тема от важно значение за общността и включва статии на български и международни експерти, както и практика на български и международни съдилища. От създаването си през 2001 г. списанието е търсено като ключ към практическото прилагане  на международните стандарти за правата на човека и е единственото издание, което осигурява редовен достъп до значимата практика на съда в Страсбург на български език. То е необходимост в библиотеката на всеки практикуващ юрист и ценен източник за преподаватели и студенти по право. Списание „Правата на човека” е тримесечно издание. Тиражът му е 1 000 броя, част от които се предоставят безплатно на съдилища, прокуратури, други държавни органи, адвокатски колегии, правни факултети, библиотеки, а останалите екземпляри се разпространяват чрез абонамент и в юридическите книжарници. Тук можете да намерите броевете на списание "Правата на човека" излезнали от 2001 до 2004 година. Броевете на Списанието от 2005 до 2010 г. /виж списък с темите по - долу/,  бихте могли да си закупите в офиса на Фондация Български адвокати за правата на човека на цена 4,00 лв./бр.

 1. Брой 1/2001 - Недискриминация и равенство
 2. Брой 1/2002 - Отново за реформата на наказателния процес
 3. Брой 2/2002 - Достъпът до адвокатска защита и правото на справедлив процес
 4. Брой 3/2002 - Полицията и правата на човека
 5. Брой 4/2002 - Правата на задържаните и на изтърпяващите наказание лишаване от свобода
 6. Брой 1/2003 - Правна закрила на детето
 7. Брой 2/2003 - Правата на хората с увреждания
 8. Брой 3/2003 - Въпроси на административното правораздаване
 9. Брой 4/2003 - Свобода на получаване и разпространяване на информация. Достъп до информация
 10. Брой 1/2004 - Тероризмът и правата на човека
 11. Брой 2/2004 - Защита на собствеността
 12. Брой 3/2004 - Новият Протокол № 14 към Европейската конвенция за правата на човека
 13. Брой 4/2004 - Въпроси по измененията на НПК от октомври 2004
 14. Списък с темите на броевете на списание "Правата на човека" издадени в периода 2005 - 2010 г.